Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
ЛюбопитноНовиниТОП новини
Популярно

„Двореца“ в Балчик отбелязва с изложба Световния ден на водата

Ежегодната инициатива на ООН за отбелязване на деня на водата датира от 1993 г. Официална тема на честването тази година е „Ускоряване на промяната” (Accelerating Change). Това означава намиране на много по-ефективни начини за използване на световните ресурси на вода на всички нива – континенти, държави, градове и граждани.

По този повод от 22 март до 17 април в зала „Учебен център” на Двореца в Балчик ще бъде открита тематична изложба за река Марица с акцент върху нейното биологично разнообразие. Културния център се приобщава към опитите на ООН да ангажира вниманието на населението, в частност на ученическите общности, към разясняване на проблемите, свързани със световните водни ресурси и търсенето на варианти за тяхното разрешаване. Двореца е отправил покани за посещение на изложбата към учебните заведения от областта. Планирани са открити уроци на ученици от различни класове, както и работни ателиета, в които да се изработят тематични проекти.

Целта на изложбата е да покаже по интересен и въздействащ начин какво природно богатство е реката, кои са някои от най-ценните видове животни, срещани там, как и защо да ги опазваме.
Животът на хората е неразривно свързан с реката и нейните обитатели още от древни времена. Тя поддържа богата, но уязвима екосистема, чиято съдба зависи от нас, а ние зависим от нея. Бъдещите ни действия определят доколко ще запазим богатството, което ни вдъхновява, предоставя ни условия за отдих и творчество, спорт и култура, дарява ни с важни ресурси и изгражда облика на града ни от самото му съществуване до днес.

Изложба се състои от 10 бр. образователни постери и макети в реални размери на 11 бр. животни – видра, малък корморан, пчелояд, земеродно рибарче, обикновена блатна костенурка, жълтоуха водна змия, балкански гребенест тритон, жаба дървесница, сирийска чесновница, маришка мряна, маришки морунаш.
Освен макети на животни, ще може да се види и краткото видео, в което специалисти от различни области, споделят интересни факти, свързани с историята, географията и екологията на реката.
Изложбата е създадена по проект на Регионален природонаучен музей Пловдив, част от програма Наследство на Пловдив 2019, в партньорство с катедра „Екология и ООС” в Биологически факултет при ПУ „Паисий Хилендарски”, РАМ – Пловдив, РИМ – Пловдив, БД „Източнобеломорски район”, НПМ при БАН, Българско дружество за защита на птиците, сдружение „Балканка” и Николай Гавазов.

Източник: Информационна агенция Добруджа

Подобни публикации

Back to top button