Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
НовиниТОП новини
Популярно

Горски шефове обсъждат снабдяването на населението в Североизтока с дърва

Проблемите са свързани с това, че финансовите помощи на хората се получават по-късно

Седмица след встъпването си в длъжност директорът на Североизточното държавно предприятие /СИДП/ инж. Петър Петров проведе първата си среща с директорите на горските и ловни стопанства, които са в обхвата на предприятието. Пред колегите си той каза, че сега – след приключване на шестмесечието – е моментът да се направи анализ на резултатите, да се видят силните и слаби страни в работата на териториалните поделения, за да може в края на годината да се постигнат възможно най-добрите резултати.

По време на събирането се даде възможност на всеки един от директорите на 18-те стопанства да запознае присъстващите с финансовите резултати, изпълнението при ползването на дървесина, лесокултурните мероприятия, работата по проектите, изпълнението на дългосрочните договори и мн.др. Относно ползването и реализацията на дървесина с изпълнение около и над 50% се похвалиха от горските стопанства в Нови пазар, Варна, Генерал Тошево, Смядово, Омуртаг и Суворово, както и ловните стопанства Балчик, Шерба, Черни Лом, Паламара и Тервел. Директорите отчетоха, че с добри темпове върви и снабдяването на населението с дърва за огрев, но по селата нещата отново се случват по-бавно, защото хората чакат да получат помощи си за отопление и едва след това ще заплатят заявените количества. Директорът на Държавното ловно стопанство-Шерба инж. Йордан Радославов повдигна още един важен въпрос – снабдяването с дърва на хората, които по една или друга причина ще подадат заявленията си след законовия срок. Инж. Петров го увери, че казусът ще бъде разгледан още тази седмица и няма да се допусне нито едно семейство от Североизтока да остане на студено през зимата.
Главният финансист на СИДП Янко Янков запозна присъстващите и с финансовото състояние на предприятието. Той отчете печалба от 450 000 лева към 30 юни 2023г. Инж. Петров и Янков обсъдиха с директорите очакваните през инвестиционни разходи за ремонти на горски пътища и др.

В разговорите с инж. Петър Петров част от директорите споделиха своите притеснения, свързани с различните дейности по проект „Подобряване природозащитното състояние на територията на СИДП ДП“ по оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.“. Стана ясно, че в някои от териториалните поделения все още фирмите не са започнали част от дейностите. От друга страна проектите по програма Life „Земите и горите на орела“ и „Горите на Североизтока“ се изпълняват според разчетените графици, като дейностите по проекта за орела ще приключат през тази година.

Инж. Петров обърна специално внимание и на разсадниците, като коментира, че разсадникът в Държавното ловно стопанство-Балчик, е с най-добри резултати и трябва останалите да стигнат нивото на обезпеченост с фиданки, каквото е на този в Баячево.

Източник: dobrich.media

Подобни публикации

Back to top button