Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
НовиниТОП новини
Популярно

Икономическа полиция и АДФИ проверяват „Градски транспорт Добрич“ ЕООД

Сигнали за съмнителни разминавания в представените пред Министерството на транспорта и пред Общинския съвет данни за дружеството изнесе съветникът Детелина Николова

Общинският съвет в Добрич отказа да приеме годишния финансов отчет и баланса на „Градски транспорт Добрич” ЕООД за 2022 година.

Общинският съветник Детелина Николова (ГЕРБ-СДС) обясни, че в предложената докладна записка за Годишния финансов отчет на дружеството за 2022 година са вписани вземания към 31 декември 2022 година в размер на 621 хил. лв. с текущ характер, беp допълнителни обяснения. В отчета за 9-месечието за 2022 година вземанията към 30 септември са 477 хил. лв.

От документи, изпратени от Община Добрич до изпълнителния директор на ИА “Автомобилна администрация” /ИА АА/, става ясно, че данните за приходи, разходи и печалби за дадения срок от 9 месеца, представени на Общински съвет Добрич не са идентични с данните в Министерството на транспорта и съобщенията, респективно с ИААА, посочи Николова.

В приложението, изпратено с отчета за 9-месечието за 2022 година на „Градски транспорт Добрич” ЕООД, изключвайки финансовите резултати на другите превозвачи от справката, разходите възлизат на 1 290 730 лв. В отчета пред Общински съвет посочените приходи са 2 138 000 с разлика от 847 270 лв. в повече, обяви общинският съветник.

Тя посочи и други разминавания в декларираните суми пред ИА “Автомобилна администрация” и Общински съвет. Например, за разходите в справката на ИА “Автомобилна администрация” излиза, че са 3 035 137 лв., а в отчета пред Общински съвет Добрич са 2 077 000 лв., или разлика е от 958 137 лв. намаление. При загубите, от 1 734 407 лв., се превръщат в печалба от 61 000 лв. в отчета пред Общински съвет. В справката за разходи за суровини и материали сумата излиза 2 564 335, а в отчета пред Общински съвет са представени 1 066 000 лв, т.е. разлика от 1 498 335 лв., каза общинският съветник.

Николова попита дали счетоводните данни за Общината и за Общински съвет Добрич са едни и същи, и, ако не са, кои са истинските. Ако са тези до Общински съвет, то това означава, че кметът е подписал документ с невярно съдържание, посочи Николова, а от това следва, че Общината е получила неправомерно повече субсидии, преведени на „Градски транспорт Добрич“ ЕООД.

В справката до ИААА е отбелязано, че град Добрич има 12 автобусни линии, които ще се движат в интервал от 4:40 ч. сутринта до 23:25 ч. вечерта, ще изпълняват 159 189 двупосочни курса и ще изминават пробег от 3 597 076 км., като Детелина Николова определи като “странни” тези данни и се усъмни, че са неверни.

Тя посочи, че броят на двупосочните курсове е сгрешен и вместо 96 729 бр. са посочени 159 189 или повече курсове – 62 460 бр., при което възложеният пробег на годишна база трябва да е с около 1 500 000 км по-малко от заявения пред ИААА. От това следва, че Общината получава субсидия с разлика от реално полагаемата от 1 709 295 лв. повече. Николова припомни, че през 2022 година общинската администрация е била наясно, че заявения пробег не може да се изпълни поради отлагане въвеждането на новата транспортна схема. В тази връзка тя попита:

  1. Община Добрич подала ли е коригираща справка за пробега до ИА “Автомобилна администрация”, ако не – защо?
  2. Защо другите двама превозвача са се отказали с писмо до Общината от полагащите им се субсидии и дали има други скрити проблеми, за които съветниците нямат информация?
  3. На заседание на ПК по “Транспорт и екология” зам.-кметът Росица Йорданова е уведомила съветниците, че Общината е върнала 900 000 лв. субсидии. Кога и защо са върнати?
  4. Да се даде конкретика по вземанията на дружествата до 30 септември 2022 година, когато те са били 477 000 лв., а в края на година са 621 000 лв., текущи със срок от 1 година.

Заместник-кметът на Община Добрич Росица Йорданова определи изнесената фактология от Детелина Николова, като “много странна”, защото в нея се говори за противоречие и неща, които не трябва да се случват. Йорданова не даде конкретен отговор, докато не се запознае с документацията и анализа и помоли за време, за да отговори. Тя посочи, че общинската администрация също издава документи и работи с цифри и помоли да получи документите, с които разполага Детелина Николова, за да направи много внимателна справка. По думите й, както Николова, така и всички съветници, ще поучат в най-кратък срок информация, какво и как се случило и защо, ако това е така. Потвърди, че са върнати 900 000 лв. в края на годината, защото има налична свръхкомпенсация. Както и че има откази от двамата превозвачи за получаване на субсидии и това е тяхно право.

Детелина Николова предложи да се отложи приемането на докладната записка за приемането на Годишния финансов отчет и Баланса за 2022 година на „Градски транспорт Добрич” ЕООД до изясняването на всички изнесени данни, както и звено “Вътрешен одит” в Община Добрич да направи пълна проверка и да изготви одиторски доклад.

Заместник-кметът посочи, че такъв одит е възложен и изпълнен, и обеща да  предостави резултата от доклада.

Управителят на „Градски транспорт Добрич” ЕООД Катя Петкова обясни, че субсидиите, дължими на дружеството, са платени през януари 2023 година, като по договора за обществена услуга са длъжни до 30 януари да направят анализ. Посочените 611 000 лв. са частта от неполучената субсидия за дружеството, направени са отчети и частта, която не е необходима, е възстановена в общинския бюджет. Тя категорично отрече наличието на свръхкомпенсиране. Увери, че дружеството не е получило нищо повече от това, което дължи. Освен вътрешен одит, проверка е извършена от Икономическа полиция, а в момента тече проверка на АДФИ, които ще излязат с доклад в края на юни 2023 година.

Общинският съветник Станислав Илиев (ВМРО) поиска уточнение, защо се налага освобождаване от отговорност на управителя на „Градски транспорт Добрич” ЕООД за 2022 година, след като през годината е обявена обществена поръчка за доставка на 20 нови автобуса за нуждите на дружеството с габарити на машините от 9 м. +/- 1м, след като няколко месеца по-рано Общински съвет Добрич е решил „Градски транспорт Добрич” ЕООД да сключи договор за финансов лизинг с регионален фонд за градско развитие, по силата на който да поеме дългосрочен дълг за придобиване на минимум 20 фабрично нови 9-10 метрови автобуси.

Към онзи момент решението не е подкрепено от голяма част от съветниците, въпреки, че Катя Петкова се е опитала да убеди общинските съветници, че 10-метровите автобуси са оптимални и нужни в пиковите часове, посочи Илиев. Той сподели, че, ако са знаели, че имат възможност да избират от оферти и цени, по-малките автобуси, закупени при тези финансови параметри, е можело да има друго решение, което да бъде взето от съветниците. По думите му в случая има неизпълнение на решение на Общинския съвет и това предполага за мисли, че умишлено или не бюджетът на град Добрич е ощетен. Поради това той каза, че не може да подкрепи освобождаването от отговорност на управителя на „Градски транспорт Добрич” ЕООД.

Катя Петкова обясни, че обществената поръчка минава на обжалване и контрол и няма никакви забележки. По думите й съветниците имат пълното право да гласуват, дали има нарушение в действията на управителя на дружеството.

Решението на ПК по “Транспорт и екология” бе, че комисията не приема доклада на „Градски транспорт Добрич” ЕООД.

Общинският съветник Георги Друмев (ГЕРБ-СДС) попита управителя на „Градски транспорт Добрич” ЕООД, дали е запозната, че в момента се извършва ремонт на офисите на „Градски транспорт Добрич” ЕООД и дали разходите за външни услуги на дружеството включват и това. Той посочи, че разходите за 2022 година, спрямо предходните години са се увеличили със 154 000 лв., и изрази съмнение, че сумата е завишена и няма нужда от средства в такъв размер. Разходите за амортизация са се увеличи със 159 000 лв. Друмев посочи, че в този период не са въвеждани нови дълготрайни активи и това увеличение противоречи на закона, тъй като амортизационния план не може да се сменя през година. Според него се наблюдават и други странни увеличения на разходите през четвъртото тримесечие – “други разходи” от 8 000 лв. се покачват на 91 000 лв. Друмев изрази съмнение, че има “източване на дружеството”. В отчета на дружеството прави впечатление, че то има вземания в размер на 621 000 в края на 2022 г., а към 31 март 2023 г. те вече са 1 269 000 лв. или увеличение от 648 000

Катя Петкова отговори, че вземанията към март 2023 година са от държавата, като дружеството има да получава ДДС.

В края на дискусията докладната записка бе оттеглена от вносителя зам.-кмета Росица Йорданова до изясняване на всички факти и обстоятелства и приключването на проверката на АДФИ в транспортното дружество.

Източник: pronewsdobrich.bg

Подобни публикации

Back to top button