Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
НовиниТОП новини

Община Добрич с пет нови одобрени проекта за възстановяване и устойчивост

Нови пет проекта на Община Добрич получиха одобрение по Националния план за възстановяване и устойчивост, съобщават от местната администрация.

Проектните предложения са в съответствие с Приоритет 2 “Постигане на равен достъп до качествено образование, здравеопазване, култура, социални дейности, спорт и младежки дейности” от Плана за интегрирано развитие на общината в периода 2021-2027 г. и Стратегически приоритет 2: “Постигане на равен достъп до качествено образование, здравеопазване и социални услуги. Социално включване”. от Интегрирана териториална стратегия за развитие на Североизточен район на Република България, посочват още от Общината.

По тях ще бъдат модернизирани 5 учебни заведения – три детски градини и две училища.

Първият проект е “Модернизиране и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в Детска градина № 23 “Звездица”, гр. Добрич. Той е на обща стойност 1 865 358,57 лева. Следващият е “Модернизиране и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в Детска градина 32 “Зорница”, град Добрич, който е в размер на 1 996 009,50 лева.

Третият проект е за модернизиране и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в средно училище “Любен Каравелов” – град Добрич. Стойността му е 4 487 867,46 лева.

Следва “Модернизиране и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в Детска градина №27 “Славейче”, град Добрич”, като стойността му е 1 717 806,72 лева. Последният е за модернизация на образователна инфраструктура по Плана за възстановяване и устойчивост за Основно училище “Стефан Караджа”. Финансовите средства по него са 2 442 768,26 лева.

Проектните предложения обхващат основен ремонт на сградите и прилежащите дворни пространства, подобряване достъпа на лица с увреждания до и в сградите. Задължително ще бъдат изпълнени всички енергоспестяващи мерки. Дейностите по обновяване на облика на училищата се предвижда да се осъществяват в комбинация с дейности за надграждане на училищна STEM среда.

По рано през месеца Община град Добрич предостави образователни комплекти на деца и ученици, включени в реализацията на проект “Равен шанс за достъп до качествено образование и превенция на вторична сегрегация”, финансиран от Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства по НП “Подпомагане на общините за образователна десегрегация”.

Източник: БТА

Подобни публикации

Back to top button