Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
НовиниТОП новини

Община град Добрич спечели проект по Национална програма „Подпомагане на общините за образователна десегрегация“

Проектното предложение „Равен шанс за достъп до качествено образование и превенция на вторична сегрегация“ на Община град Добрич е класирано на първо място сред одобрените от МОН осем проекта по горепосочената програма.

Проектът ще се реализира в партньорство с ДГ №12 „Щурче“, ДГ №17 „Първи юни“, ОУ „Христо Смирненски“, Спортно училище „Г. Ст. Раковски“.

Предвижда се осигуряване на учебни пособия и материали на 177 деца и ученици. Ще бъдат реализирани дейности за информиране, мотивиране и подготовка на децата и учениците за съвместно образователно развитие. Четирима образователни медиатори, които ще бъдат назначени ще участват в изпълнение на общинската политика за образователна десегрегация и превенция на допускане на вторична сегрегация.

Родители ще се включат в дейности за психолого-педагогическо и социално-комуникативно приобщаване.

Ще бъдат реализирани множество инициативи в индивидуална или групова форма с деца и ученици, включени в реализацията на проекта с цел задържането им в образователната система.

Проектът ще се изпълнява в периода 15.09.2023 г. – 30.06.2024 г. и е на обща стойност 42 242.66 лв. Размерът на безвъзмездното финансиране е 38018,40 лв., а Община град Добрич се осигури изискваното съфинансиране в размер на 4224,26 лв.

Източник: Община Добрич

Подобни публикации

Back to top button