Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
ИкономикаНовиниТОП новини

Община Каварна е одобрена от Министерския съвет за финансиране на проект за възстановяване на проводимостта на река Каварненска

Община Каварна е одобрена за финансиране от Министерския съвет за възстановяване на проводимостта на дерето на река Каварненска в града. За това съобщават от пресцентъра на общината.

Отпуснатите средства са целеви трансфер по бюджета на общината и са в размер на 1 496 583 лв., като останалите средства в размер на 925 000 лв. ще бъдат осигурени от капиталовата програма на общината, се посочва още в съобщението.

Каварненската река, наричана от местната общност дере поради стръмните й участъци и високи брегове, е в границите на подробния устройствен план на Каварна и е позиционирана от централната градска част до вливането и в морето. Дерето е с целогодишен отток, който се повишава при интензивни дъждове и снеготопене. Проводимостта на речното корито е намалена от битови и строителни отпадъци, включително и в речното легло. При водостоците и мостовете над реката има поотприщване от дървета – израснали или паднали в отворите на съоръженията, наблюдава се и затлачване с наноси и отпадъци, се казва в съобщението. Поради намалената водопропускливост на Каварненската река при високи води се заливат прилежащите територии и се нанасят щети на сградите и пътната инфраструктура на ул. “Гларус” и ул. “Черноморска”. Цялото дере е в обхвата на регулацията на гр. Каварна, което предполага въздействие на евентуална приливна вълна от централна градска част до морската зона на града. Основните дейности, предвидени по проект, са почистване от растителност, облагородяване по протежението на дерето и облицовка на леглото на реката в ниската му част.

Заключението на изготвената техническа експертиза на Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет е, че техническото състоянието на съоръжението е неизправно относно нормална и безопасна експлоатация, и са дадени предписания за провеждане на мероприятия за повишаване на проводимостта по трасето на реката. Провеждането на води при висока вълна протича с риск от заливане на прилежащите имоти и нанасяне на щети на лични стопанства, обществени терени и инфраструктура.

Община Каварна през последните няколко години се стреми да реализира инвестиционната си политика за облагородяване на средата чрез взаимодопълващи се проекти, които да допринасят за завършеност на обществените пространства по начин, по който да се избягват инвестициите “на парче”, които често са нецелесъобразни и безсмислени. В тази връзка новият проект за възстановяване проводимостта на дерето на река Каварненска се явява допълващ проект в контекста на една мащабна градоустройствена инициатива, която логически и инфраструктурно обхваща и рехабилитацията и реконструкцията на улиците “Гларус”, “Черноморска”, “Христо Ботев”, “Любен Каравелов” и “Георги Кирков”, като по този начин ще се постигне цялостна обновена визия на централната градска част от Автогарата до Морската зона на града.

През месец септември Община Каварна сключи договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за проект “Облагородяване на крайбрежна зона в гр. Каварна”. Средствата са по процедура “Инвестиции в многообразна публична инфраструктура, свързана с рибарската общност и морския потенциал на територията” по стратегията за Воденото от общностите местно развитие (ВОМР) на Местна инициативна рибарска група (МИРГ) Шабла – Каварна – Балчик по Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г.

Източник: БТА

Подобни публикации

Back to top button