Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
НовиниТОП новини

Модернизират училището в Карапелит с над 1 милион лева

Община Добричка е с одобрен  Проект „Модернизация на образователната среда – въвеждане на мерки за енергийна ефективност на сградата на Средно училище „Никола Вапцаров“ с. Карапелит, община Добричка“  по конкурсната процедура BG-RRP-1.007 „Модернизация на образователна среда” на Национален план за възстановяване и устойчивост. Финансирането е в размер на 1 069 084 лв.

Проектът предвижда модернизация на образователната среда чрез въвеждане на енергоспестяващи мерки: топлоизолиране на покривни конструкции; система за отопление/ охлаждане с термо – помпени агрегати „въздух-въздух“; изграждане на хибридна фотоволтаична система за производство на електроенергия за собствени нужди; въвеждане на система за подготовка на БГВ с термодинамични електрически отоплители; система за сградна автоматизация и управление и др.

В рамките на проекта ще бъдат модернизирани и кабинетите, което ще спомогне за създаване на благоприятна, иновативна и подкрепяща среда, повишаваща мотивацията за учене и самоподготовка на учениците.

Ще се осигури съвременна материална база, която гарантира здравословни и качествени условия за обучение чрез изграждане на сигурна, екологична, устойчива, привлекателна и безопасна среда за обучение, възпитание и социализация на учащите за разгръщане на техния потенциал.

Проектът е с продължителност 35 месеца. С изпълнението на проектното предложение се цели училището да се превърне в модернизирано и иновативно място за учениците, с което да се намали преждевременното им напускане на образователната система и изграждане на по-висока увереност в собствените им умения за бъдещата им социална, професионална и личностна реализация.

Източник: ТВ Добрич

Подобни публикации

Back to top button