Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
ИкономикаТОП новини
Популярно

Над 25 млн. лв. безвъзмездни европейски средства получават добрички фермери

С европейско финансиране 52 земеделски производители ще модернизират стопанствата си. Сключените договори са на обща стойност 52,7 млн. лв., от които 25,6 млн. лв. са безвъзмездни средства, осигурени от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., по процедура BG06RDNP001-4.012 подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“.

Одобрени са 10 проекта от община Добричка, следвани от общините Балчик и Каварна с по 9 проекта. На територията на община град Добрич ще се реализират 7 проекта. От община Генерал Тошево договори за финансиране са подписали 6 земеделски производителя и по 4 одобрени проекта има в общините Шабла и Тервел. От община Крушари финансирани ще получат трима производителя.

За над 31 млн. лв. са договорите на 34 производителя от секторите „Плодове и зеленчуци“, „Етеричномаслени култури“ и „Зърнено-житни култури“, като 15,6 млн. лв. са  безвъзмездно финансиране. Средствата ще бъдат вложени в разширяване на производството, закупване на земеделска техника и инвентар, внедряване на иновативни машини, съоръжения и оборудване, прилагане на цифрови технологии, повишаване на енергийната ефективност на стопанството  и др.

С подкрепата от програмата,  признатата група на производители в сектор „Мляко“, със седалище гр. Добрич, ще закупи за своите членове оборудване и механизация, свързани с поддържане на животновъдните обекти, осигуряване на храна за животните, събиране и съхранение на прясното мляко, и др. Общата стойност на проекта е 868 708 лв., от които 434 354 лв. са безвъзмездни.  

Над 9,6 млн. лв. европейски средства ще получат 17 животновъдни стопанства за подобряване на производствените процеси, оптимизиране на разходите, повишаване на продуктивността, прилагане на мерки по опазване на околната среда и др. Те ще инвестират над 10 млн. лв. собствени средства.

С успешното изпълнение на проектите, 52 стопанства от Област Добрич ще бъдат по-конкурентноспособни, иновативни, прецизни, ефективно използващи ресурсите и опазващи околната среда.

Източник: tvdobrich.com

Подобни публикации

Back to top button