Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
ИкономикаПрепоръчани
Популярно

Над 400 бежанци от Украйна са започнали работа в Добричко чрез Бюрото по труда

Целта на проект „Започвам Работа“-компонент1-„Активиране“ е интеграцията на пазара на труда на неактивни лица на възраст от 16 до 65 години, включително и лица в неравностойно положение, съобщиха пред медии експерти от дирекцията „Бюро по труда“ в Добрич. Индикаторите по проекта са да се достигне до 56 000 неактивни лица, от които 28 000 да започнат да търсят работа. Предвижда се мобилни екипи да посещават труднодостъпни населени места и безработните там да бъдат регистрирани, както и създаване на клубове и ателиета за търсене на работа, в които да се организират събития и кампании за достигане до повече неактивни лица, като се избегне институционалния облик на предлагане на услуги от Агенцията по заетостта. С организирането на трудови борси се очаква да се осигури пряка връзка между неактивните лица и работодатели.

Проектът „Родители в заетост“ е удължен до 2026 г. с бюджет 24 млн. лв. По него се приемат заявления от родители с много деца или с малки деца и безработни родители за осигуряване на безплатен детегледач. Грижата е за деца от 0 до 5 години, непосещаващи детски ясли, градини и предучилищни групи, на заети и безработни родители, и за деца от 0 до 12 години, посещаващи детски ясли, градини, както и училище, на многодетни и самотни родител, съответно по 8 и 4 часа на ден. Детегледачите получават минимална работна заплата и осигуровки, грижата е за срок от 18 месеца. Около 40 семейства са се възползвали от възможностите, които предлага проектът, казват от „Бюро по труда”-Добрич.

До 31 юли т. г. е удължен срокът за осигуряване на заетост на разселени лица от Украйна и техните семейства по проект „Солидарност”. Целевата група са бежанци от Украйна, пристигнали в България след 24 февруари 2022 г., получили временна закрила у нас, на които е издадена регистрационна карта на чужденец с временна закрила от Държавната агенция за бежанците. Допустимите дейности по проекта са включване в заетост в реален сектор, на пълно/непълно работно време, на база минимална работна заплата /МРЗ/ за страната и дължимите осигуровки за сметка на работодателя, за период до шест месеца, предоставяне на интеграционна добавка за настаняване в размер на 356 лв., осигуряване на ментори, които да подпомагат назначените лица с месечно възнаграждение от половината от МРЗ и др. Над 400 украинци, дошли в България, са започнали работа по проекта в Добричка област, добавиха от Бюрото по труда.

Източник: dobrich.media 

Подобни публикации

Back to top button