Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
НовиниТОП новини

Обявиха вакантни длъжности за офицери

Военно окръжие – Добрич информира, че със заповед на министъра на отбраната са обявени 3 вакантни офицерски длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански висши училища в страната или в чужбина във военно формирование 48960 – София, от състава на Командване за логистична поддръжка. Документи се приемат до 21.09.2023 г.

Кандидатите за участие в конкурса следва да отговарят на следните изисквания: да имат висше образование – (специалност от професионално направление: „Икономика“, „Архитектура, строителство и геодезия“, „Медицина“, „Ветеринарна медицина“ или „Фармация“), към датата на приемане на военна служба да не са по-възрастни от 40 години; да са годни за военна служба; да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията; срещу тях да няма образувано наказателно производство от общ характер; да нямат друго гражданство, да не са освобождавани от военна служба, поради наложено дисциплинарно наказание „уволнение“; да покриват нормативите за физическа годност, определени с акт на министъра на отбраната, да са психологично пригодни.

Размерът на месечното възнаграждение е не по-малък от 1950 лева.

Допълнителни възнаграждения:

На военнослужещите се изплаща допълнително възнаграждение за продължителна служба върху основното месечно възнаграждение в размер 2 на сто за всяка прослужена година на военна служба, но не повече от 40 на сто.

На военнослужещите се изплащат допълнителни възнаграждения за:

– специфични условия при изпълнение на военната служба;

– рискове за живота и здравето, които не могат да бъдат отстранени, ограничени или намалени;

Социалният пакет включва:

– социално и медицинско осигуряване за сметка на МО;

– безплатно медицинско обслужване;

– униформено облекло;

– от 30 до 40 дни платен годишен отпуск;

– застраховка за сметка на МО;

– пари за храна/порционни пари;

– ползване на почивни бази на МО;

– първа категория труд при пенсиониране;

– финансова компенсация при прекратяване на договора за военна служба.

Допълнителна информация за условията, изискванията и реда за провеждане на конкурса, както и спецификата и основните функции на длъжностите във Военно окръжие – Добрич, адрес: гр. Добрич, бул. „Добруджа“, № 4, ет.4, тел. 0882552019.

Източник: ТВ Добрич

Подобни публикации

Back to top button