Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
КултураНовиниТОП новини

Продължава осмият сезон от разкопките на нос Чиракман

Разкопките на нос Чиракман в Каварна стартираха в началото на октомври. Екипът е ръководен от гл.ас.д-р Велислав Бонев (СУ „Св. Климент Охридски), а негови членове са гл.ас.д-р Калин Маджаров (НАИМ-БАН), д-р Никола Русев (РИМ Русе), Виктор Василев (РИМ Шумен), маг. Константин Сталев и др. Работата е съсредоточена в сектор, в който през изминалите години са открити множество движими културни ценности от елинистическата епоха. Голямата дълбочина, на която се намира пласта от епохата на елинизма, изисква последователното проучване на всички по-късни напластявания и дори демонтиране на някои от градежите.

Продължи и работата по проучване вътрешността на разкритите през 2022 г. късно антични помещения, както и на множеството късно средновековни ями, които нарушават по-ранните културни пластове. На място бе доразкрит и документиран голям питос (хранилище), а също така и струпване на голям брой съдове, някои от които цялостно запазени.

При работата са открити голям брой находки – стрели, предмети от бита, фрагменти от теракотени фигурки и др. Изненадващ е големият брой амфорни печати, открити при теренната работа. Последните са изключително важни за науката, защото са много добре датирани и позволяват да бъде прецизирана хронологията на обекта на нос Чиракман.

Разкопките на нос Чиракман се финансират от Министерството на културата и Община Каварна. Тази година се работи с увеличен брой работници, като са включени и хора от село Българево, за които е осигурен и допълнителен транспорт.

Източник: ТВ Добрич

Подобни публикации

Back to top button