Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
ЕкологияНовиниТОП новини

Птиците в земеделските земи продължават да намаляват с тревожни темпове

Интензификацията на земеделието е главната причина за спада в птичите популации

Българско дружество за защита на птиците (БДЗП) оцени състоянието на 78 широкоразпространени видове птици за периода 2005-2023 г. От тях 26% са с намаляващи популации, 23% – с нарастващи, а тези със стабилна категорията на тенденцията са 22%. Останалите 29% от видовете са с неопределена тенденция.

От всички оценени видове птиците в земеделските земи намаляват с най-значими темпове, сочи докладът на БДЗП. През 2023 г. са достигнали до -42% от 2005 г. досега, като тази година се наблюдава спад с допълнителни 5% спрямо предходната.

Причините за спада в птичите популации се дължи на продължаващата интензификация на земеделието – разораване на затревени площи, премахване на храсти, интензивното ползване на пестициди и хербициди, сочат изводите на природозащитниците.

Сред най-значимо намаляващите видове са пъдпъдъкът (-77%), черноглавата овесарка (-76%), сивата овесарка (-67%), обикновената кукувица (-60%), полската чучулига (-52%) и домашното врабче (-52%).

Сред видовете с нарастваща тенденция са фазанът (192 %), гривякът (475 %) и голямото белогушо коприварче (204 %). Със стабилна категория на тенденция са славеят, сойката, свраката, косът и обикновената чинка.

Оценката се базира на 279 места за мониторинг, които обхващат цялата страна и са посетени от стотици доброволци през поне три години в периода на проучването, уточняват от БДЗП.

Източник: Пронюз

Подобни публикации

Back to top button