Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
НовиниТОП новини

Още 10 дни родителите на малките ученици подават заявления за помощта от 300 лева

Родителите на деца, записани в първи, втори, трети, четвърти и осми клас, имат още десет дни за подаване на заявленията за еднократните помощи за ученици.

Крайният срок е 15 октомври, напомнят от Агенцията за социално подпомагане.

От тази учебна година помощта се предоставя на всички ученици от посочените класове, независимо дали са записани в държавно, общинско или частно училище. Tрябва да живеят постоянно в страната.

Размерът на подкрепата е 300 лева и се изплаща на два пъти – 150 лева от средствата се получават след отпускането на помощта, а остатъкът – в началото на втория учебен срок, ако детето продължава да посещава училище и не е допуснало пет и повече неизвинени отсъствия.

Помощта се предоставя без подоходен критерий на родители и осиновители, на приемни семейства/семейства на близки и роднини, на децата, настанени за отглеждане извън семейството, както и на настойници/попечители, които отглеждат детето.

Документи се подават в дирекциите „Социално подпомагане“ (ДСП) по настоящ адрес – лично, чрез лицензиран пощенски оператор, по електронен път с квалифициран електронен подпис или по електронен път чрез електронна административна услуга съгласно Закона за електронното управление.

Близо 226 000 семейства на деца, записани в първи, втори, трети, четвърти и осми клас, вече получиха право на еднократната помощ.

Източник: Добруджа

Подобни публикации

Back to top button